Generalforsamling 2009

Referat for Science Fictions Cirkelens generalforsamling 2009, 19. april kl. 12 i Valby Kulturhus. Fremmødte: 15.

Referat ved Rasmus Wichmann

1. Formalia inkl. valg af dirigent og referent 

Generalforsamlingen konstateret rettidigt indkaldt, igennem Novum. Dirigent: Carl-Eddy Skovgaard.
Referent: Rasmus Wichmann
Lagkageskæring v. formand Knud Larn. Jubel fulgte.

2. Beretninger
Formandens Beretning v./Knud Larn.

Jubilæum:

Rigtig Hjertelig Tillykke med SFCs 35. års fødselsdag til jer alle sammen! I dagens anledning er der kaffe og lagkage til alle!

Det hele begyndte, ifølge kilderne, ved reolerne med importeret engelsk science fiction litteratur i Boghallen på Rådhuspladsen, way-back-when i 1967. Disse samtaler mellem kunder om bøger og forfatterskaber i genren førte til en række private møder, særligt hos H. P. Inselmanns "åbent hus" arrangementer indtil midt i 70erne, og til nogle årlige stormøder, uformelle festivaler, hos hhv. Karpatchoff (1968), Svend Kreiner (1969), og Jannick Storm (1970).

Aktiviteterne kulminerede i 1972-73 med egentlige science fiction festivaler arrangeret af Jannick Storm i samarbejde med Filmskolen og det nystartede Fantask. Og så - i april 1974 -skete det vidunderlige at 34 fans skrev sig på en liste på den årlige festival som medlemmer af en ny - fandrevet - forening, Science Fiction Cirklen. Derfor holder vi fortsat generalforsamling omkring april måned. Det formelle med vedtægter etc kom først 9. maj, hvor vi jo holder vores årlige science fiction festival, DANCON, i år på Horsens Bibliotek. Jeg håber vi alle ses derovre til en forrygende festival arrangeret af Jeppe Larsen.

Der er ikke mange af de 34 tilbage i fanmiljøet, nogle stykker er der dog fortsat: Svend Kreiner, Steen Knudsen, H.P. Inselmann, for eksempel, men ellers har vi jo fortsat rigtig god støtte fra dem der kom lige efter: Niels Dalgaard, Carl-Eddy Skovgaard, Richard Bertelsen. Trofaste og erfarne lægger de stadig deres fritid i SFC. Tak for den udholdenhed, det gør det nemt at være formand for SFC at kunne trække på jeres erfaringer, viden, og villighed til at støtte op om aktiviteterne.

Nævne her vil jeg også Jens Carstensen, også en af de 34, som i 2007 gafierede og donerede sin bogsamling til SFC. Det fik vi som bekendt Jens Carstensen Prisen ud af, en romankonkurrence som blev vundet af Kristian Massey. Et udgivelsesøkonomisk vovestykke, som det dog lykkedes vores bogredaktør Carl-Eddy Skovgaard at skabe overskud på. Endelig vil jeg nævne Klaus Mogensen der godt nok først kom til i 80erne, men som også blev en ubrydelig del af SFCs historie. I dag hjælper han ovre i Fantastik, ja - engang fan, altid fan, selvom omgivelserne kan skifte!

Året der gik:

Det forløbne år har været endnu et jubelår for SFC. Vi kom mere i medierne, vi fik kræfter til en målrettet reklamekampagne overfor bibliotekerne, vi fik endnu flere medlemmer, og vi er nu fuldt tilbage på fordums høje aktivitetsniveau mht udgivelser, medlemsmøder, festival og SFC pris.

Ligesom sidste år vil jeg ikke remse alle de gode initiativer op enkeltvis, men overlade det til dem der faktisk har fået ideerne og ført dem ud i livet. Positionen som formand i en forening af frivillige handler mere om at holde hoved og hale på ideerne, og give lidt retning til den enkelte eller gruppen fra tid til anden, end om at gennemføre alt ting selv - for så skete der ikke nær så meget i SFC! Jeg vil derfor fokusere lidt på de tværgående ting der involverede os alle, og så overlade det til hhv bogredaktøren Carl-Eddy Skovgaard at fortælle om vore bøger i det forgangne år, til Proxima redaktør Niels Dalgaard at fortælle om de imponerende numre af Proxima det igen lykkedes os at udgive, til Novumredaktør Janus Andersen at fortælle om de fire stk redesignede Novum vi fik udsendt, og til webredaktør Jeppe Larsen at fortælle dels om hjemmesiden og dels om Dancon som han jo også stod for genoplivningen af sidste år. Ved sidste års generalforsamling opsummerede jeg tre indsatser jeg som formand så vi skulle satse på:

  • At få flere medlemmer
  • At få flere abonnenter til Proxima
  • At få skabt mere opmærksomhed på vore bogudgivelser.

Jeg sagde også at der nok ville gå nogle år før vi fik indfriet disse mål til min fulde forventning, og de vil da også i praksis stå som mål for de kommende par års arbejde fra min side. Men det er begyndt med bravour: I året der er gået har vi støt fået nye medlemmer, den flotte hjemmeside og dens indmeldelsesformular er yderst effektiv på dette punkt, tak til webredaktør Jeppe Larsen for dette! Jeg sender en lille velkomst mail til alle der melder sig ind, med det niveau jeg forventede var det såmænd ikke nogen stor opgave. Men jeg må sige at jeg har måttet sende dejligt mange mail i året der gik! Det ser ud til at jo flere der hører om SFC, jo flere vil gerne være medlemmer. I disse mails nævner jeg altid Proxima, som jeg synes alt for få fans læser, det er faktisk dén danske udgivelse man kan se frem til hver gang med største forventning. Niels Dalgaard formår konsekvent at finde spændende artikler, velskrevne noveller og en flod af spændende anmeldelser til hvert eneste nummer. Som fokuspunkt for alle danske fans meninger og viden OM genren er tidsskriftet unikt. Det har glædet mig at en del af disse nye medlemmer også vælger at prøve Proxima. Også andre har opdaget indholdets kvalitet: Proxima er længe blevet indekseret i de offentlige databaser over fag- og skønlitteratur, en hædersbevisning i sig selv, men i den forløbne bestyrelsesperiode er Proxima også optaget i foreningen af danske kulturtidsskrifter, på linie med Kritik og alle de andre seriøse tidsskrifter herhjemme. Det tager ikke lang tid at sige, men det er virkelig en begivenhed det er værd at rette ryggen over. Tak til Niels Dalgaard for at levere en så flot vare hver gang at dommerkomiteen ikke var i tvivl om vores øjeblikkelige optagelse, der var tids nok til Kulturtidsskrifternes stand på Bogmessen i Forum. For at folk vi ikke kender og som ikke kender os skal få øje på vores bøger, skal de anmeldes og omtales i medierne. Det har længe været svært at trænge igennem rockwool-laget omkring avisernes anmelderflok, og vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt på at fastholde de få gode kontakter til anmeldere og skabe nye der kunne løfte bevidstheden om vore udgivelser på redaktionerne. I stedet for at udsende bøger i det tomme intet, hvilket ikke gav anmeldelser men kostede en del portokroner, udsender vi nu en masse pressemeddelelser, hvorfra man kan bestille anmeldelseseksemplarer til en konkret anmeldelse. Det gør at vi kan sprede os endnu mere og sender til endnu flere. Endvidere har vi i det forløbne år kigget på blogs, hjemmeside, onlinemedier, etc som også mulige anmeldelsesmuligheder. Det har givet en del ekstra omtale, ligesom aviserne, fx weekendavisen, har skrevet meget mere om vore bøger i året der er gået. Ja, både Carl-Eddy Skovgaard (1x) og jeg (2x) har været inviteret i Danmarks Radio for at fortælle om genren i året der gik. Nu er Niels Dalgaard da ikke helt alene om at fortælle offentligt om genren herhjemme, og vi kan nå flere fans derude. Lad os få meget mere af det, der er jo flere bestyrelsesmedlemmer der har noget på hjerte! "Opad og Fremad" som de gamle raket pionerer sagde! Så har vi jo sat en hel del flere medlemsmøder på programmet i år end tidligere, ikke blot er der et medlemsmøde hver måned igen ligesom i de gode gamle dage, nej, der er også en filmaften her i Valby Kulturhus som SFC er partshaver i. SFC har udvalgt en række gode klassiske science fiction film og leverer desuden en vidende fan som grundigt introducerer filmen. Kulturhuset sørger for en aldeles fantastisk reklameindsats, som OGSÅ kommer SFC til gode. Mange tak til "huset" for dette fine samarbejde! Til brug bl.a. på disse filmaftener opdaterede vi vores foreningsfoldere, tak til Bente Riis og Carl-Eddy Skovgaard for dette arbejde, og til Manfred Cristensen for et vidunderligt design. Det er også Manfred der har designet SFCs nye logo, som I bl.a. ser på lagkagen i dag. Aldrig har foreningen præsenteret sig smukkere. Jeg er sikker på at også disse aktiviteter vil give flere medlemmer på sigt.

Mange af de nye medlemmer bor vest for Valby bakke, endda temmelig meget mod vest. Denne glædelige nyhed er årsagen til at jeg ønskede at prøve kræfter med en Dancon i Jylland. SFC er en landsdækkende forening og har altid været det. Men det er ikke nok for nye medlemmer at modtaget vores tidsskrifter og læse vore bøger samt klikke rundt på hjemmesiden. Der er hos science fiction fans en væsentlig dimension i det personlige møde mellem fans. Det er jo disse møder der begyndte det hele. Derfor syntes jeg vi skulle vise imødekommenhed overfor disse nye fans og lægge en Dancon i Jylland. Lad os se om det bliver en succes, men gør det det, kunne jeg godt forestille mig at placere endnu flere aktiviteter derovre. Uden dog at udsulte de mange fans der er i Storkøbenhavn! Et sidste dejligt tiltag ifbm Dancon 2009 er at vi genopliver SFC Prisen, den årlige pris som skal skabe opmærksomhed om genren og om foreningen i den brede offentlighed. Jesper Rugård Jensen og et par venner har designet en vidunderligt udformet pris som vi glæder os til at overrække til hvad der vel hedder: "Et bemærkelsesværdigt originalt dansk science fiction værk, udgivet i 2008". Forhåbentlig noget der kan hjælpe danske forfattere til at få øje på og få lyst til at prøve kræfter med science fiction genren!

Fremtiden

Også i det næste år vil jeg fokusere på de tre hovedindsatser: Flere medlemmer, flere Proxima abonnenter, og flere læsere til vore bøger. De enkelte kampagner overfor danske og udenlandske medier, biblioteker og fans fortsætter, i øjeblikket er vi i gang med et fremstød i de nordiske lande, og er klar med næste bølge af den hjemlige bibliotekskampagne, så fint tilrettelagt af Lars Wriedt og Rasmus Wichmann.

Med blikket rettet mod fremtiden har vi også, på Rasmus Wichmanns initiativ, indledt en uformel samtale med hele gaming miljøet i Norden om et større fællesnordisk foreningssamarbejde. I første omgang vil det nok præge emnerne på et par af vores kommende medlemsmøder og der vil være artikler om og anmeldelser af science fiction & fantasy i gaming miljøet leveret fra SFC. Ligesom vi har tilbudt vores ekspertise på udgivelsesområdet og har prøvet at videregive gode råd omkring generationsskifter i foreninger, noget gamingmiljøet i Danmark pt står overfor. Formålet er, for SFC, at gøre den kommende generation af science fiction fans, der er gamere af alle slags, opmærksomme på genrens litterære former og på SFCs eksistens. SFC har historisk set altid været nexus for de tilstødende interesser, bare eet eksempel er Trekkies.dk, der jo sprang ud af SFC, og der er flere. Men gamingmiljøet har vi overset, og det har udviklet sig parallelt. Det er dejligt at vi trods forskellig historik alligevel kan finde hinanden og at vi begge ønsker et tættere forhold. Med over 300.000 gamere i Norden, hvoraf rigtig mange spiller fantasy & science fiction spil, burde det være oplagt hvorfor SFC har en interesse i at nå denne gruppe med oplysning om den litterære side af genren. Også 12-16 årige bliver voksne på et tidspunkt. Med internationalt fokus arbejder vi intenst videre på at udgive en engelsksproget antologi med det bedste nye danske science fiction. 15.000 kr af overskuddet fra Eurocon 2007 er doneret til projektet der forventes at skabe et samlet underskud på 20-30.000 kr. Antologien skal lanceres på det engelske og amerikanske marked gennem Amazon.com som primær salgskanal og på en lang række science fiction festivaler i de kommende år. Vi håber vi med antologien kan skabe mere opmærksomhed på dansk science fiction, til gavn for vore forfattere. Herhjemme har vi også en megaindsats på programmet for den kommende periode: I bestyrelsen har vi besluttet at prøve kræfter med Bogforum. Vi har derfor tilmeldt vores interesse og venter pt på om vi kan få en standplads i år eller ej. Under alle omstændigheder er vi allerede på messen gennem Proximas medlemskab af De Danske Kulturtidsskrifter, men vi ville helst have vores egen stand og vise vores efterhånden temmelig mange bøger for et stort litteraturelskende publikum. Der vil naturligvis også blive forfatterinterviews etc som hører sig til en bogmesse. For os er det virkelig en chance for at forøge public awareness omkring genren og SFC, og selvom det er et dyrt selskab at være iblandt, har foreningen jo netop i disse år råd til en sådan satsning for science fiction herhjemme. Der er altså nok at gå i gang med, og stadig ledige pladser i og omkring bestyrelsen til alle der gerne vil arbejde med på disse spændende tiltag og aktivt gøre noget for udbredelsen af science fiction genren herhjemme. Tænk på det når vi lidt senere skal finde kandidater og suppleanter til bestyrelsen. Vi har brug for dig, dine kræfter og dine ideer, også!

Nu giver jeg ordet til dem der virkelig har "leveret varen" i det år der er gået, redaktørerne. Dem der gør det hele muligt.

Bogredaktørens beretning v. Carl-Eddy Skovgaard

Vi har siden sidste generalforsamling fået udgivet 5 bøger, lidt mindre end sidste år hvor der var Eurocon men tros alt pænt som et standard år. De ligger til salg på hjemmesiden, og på diverse onlineboghandlere. Titlerne er:

  1. Sophus Michaëlis: Himmelskibet
  2. Norman Spinrad: Kontinentet der gik tabt
  3. Karl Larsen: Dommens dag
  4. I overfladen - Lige under overfladen 2
  5. Stanly G. Weinbaum: Odyssé på Mars

I år er det dog ikke helt lykkedes at få alle bøger hver for sig at betale deres egne udgifter hjem, men som helhed har vi haft overskud på vores udgivelser. Fx kan en bog som Dommens dag, som grundet det lille sideantal (90 sider) ikke sælges for mere end de 99 kr. den er sat til, og kunne derfor ikke forventes at bære sig selv, selv med et ok salg af den.

Jeg kan sådan set dermed gentage mig selv fra tidligere: 'Dette viser at hvis vi blot sørger for at kvaliteten på vores udgivelser er ok, kan vi regne med at de betaler sig hjem.'

Vi har også flere bøger i støbeskeen. Vi er som formanden nævnte i gang med at udgive en engelsk udgave af 'det bedste fra Lige under overfladen serien'. Det er lidt af et sats, og forventes ikke at betale sig hjem, men vi har fået et tilskud fra Eurocon overskuddet, der gør at satsningen fra SFC er overskuelig. Jeg regner med at det maximale tab for SFC vil blive 10.000, hvilket vi i bestyrelsen har været enige i at satse for at opfylde vores formålsparagraf med udredning af science fiction.

Gentagelse fra sidste år for at huske jer alle på det ( Vi har også fået tilskud på 15.000 fra Eurocons overskud til at udgive en dansk antologi på engelsk til international udgivelse, med international reklame fx i Locus. DEN vil sikkert give underskud, forventet 20-30.000, hvoraf de 15.000 bliver dækket af tilskuddet, men vil forhåbentlig få internationale øjne op for danske SF forfattere, og dermed opfylde en del af vores formålsparagraf.

Vi er også i gang med flere andre interessante udgivelser - nævnt i tilfældig rækkefølge. 1. En udgivelse af John W. Campbell jr./ Don A. Stuart-noveller (rettigheder på plads) 2. En udgivelse af Charles Stross noveller (rettigheder på plads) 3. En udgivelse om Steven King (Niels Dalgaard - rettigheder er ikke et problem da det er ND) 4. En udgivelse af Harry Harrison noveller (rettigheder er på plads) 5. Udgivelse af <titel ikke bestemt endnu> Lige under overfladen 3 (redigeret af Carl-Eddy Skovgaard, rettigheder ok). 6. Rumænsk antologi (Knud har rettigheder - men endelig deadline afventes) 7. Tysk antologi (Knud har rettigheder - men endelig deadline afventes) 8. En udgivelse af Benjamin Rosenbaum (afventer Lise Andreasen før rettigheder søges) x. Mange andre interessante ting er undervejs, men i en så tidlig fase at jeg ikke vil nævne dem her.

Vi (SFC) prøver at få en stand på BogForum 2009 - som Knud har talt om - men da jeg har lovet at være tovholder på dette nævner jeg det også. Det er også et sats, som selvsagt i året vil give underskud, men igen som det af vores formålsparagraf forhåbentligt vil give flere mulighed for at lære os at kende, såvel som forlag som forening.

Vi (dvs. Niels og jeg) har sikret at der er et gratis jubilæumsnummer/fødselsdagsnummer af Proxima der vil kunne uddeles i den forbindelse (inklusive i dag). Under alle omstændigheder vil det kunne benyttes som 'prøvenummer' i de næste par år.

Proxima-redaktørens beretning v. Niels Dalgaard

Ligesom SFC har Proxima 35 års fødselsdag i 2009, og selv om den strengt taget først ligger i efteråret - det første nummer udkom i oktober 1974 - har bestyrelsen valgt at udsende et jubilæumsnummer her i foråret. Det er blevet på 150 tætpakkede sider, og rummer bl.a. en ny artikel om foreningens og tidsskriftets historie (særligt henvendt til nye medlemmer og interesserede nye læsere), samt genoptryk af artikler og anmeldelser fra de seneste ca. ti år. Det er således både beregnet som en markering af det halvrunde jubilæum og som præsentation af tidsskriftet overfor potentielle abonnenter.

Det første nummer af Proxima var på 36 sider, de seneste par stykker har været på omkring 140. Der er tydeligvis sket noget, både med form og indhold. Ligesom pionererne i halvfjerdserne kunne være glade over og stolte af at det overhovedet kunne lade sig gøre at udgive et tidsskrift, kan vi nu - med meget bedre produktionsmuligheder i form af dtp osv. - være glade over og stolte af vores ret professionelt udseende produkt.

Det er i år fem år siden at vi gik over til kun at udkomme med to numre om året, mod tidligere fire, men med uændret sidetal, således at hvert nummer er på mindst 120 sider og ofte noget mere. Det første nummer under denne ordning var dobbeltnummeret 79/80 fra efteråret 2004, og inklusive fødselsdagsnummeret er der kommet ti numre på de fem år (nummer 89, forår 2009, er i trykken). Siden nummer 85 har vi endda været i stand til at udkomme med firefarve-trykte omslag, hvilket får tidsskriftet til at tage sig endnu mere professionelt ud.

Indholdet holder fortsat et ret højt ambitionsniveau, for alle stofgruppers vedkommende: artikler, anmeldelser, nekrologer og noveller. Det glæder den gamle redaktør at anmelder-aktiviteten blandt foreningens mange vidende og indsigtsfulde aktivister er stigende; at artikelstoffet er vanskeligere at skaffe, er kun hvad man kan forvente. Men der er grund til at glæde sig over at foreningens "ansigt udadtil" præsenterer sig så nydeligt og kompetent som tilfældet er. Man kan kun håbe at det vil fortsætte fremover.

Novumredaktørens beretning v. Janus Andersen

Novum er det sidste år udkommet med de planlagte 4 numre - og som sædvanlig ligger fortjenesten hos bidragyderne, både faste såvel som løse. Der er både kommet nye navne og nye indslag til det sidste års tid, og det gør alt sammen sit til, at Novum fremtræder levende. Jeg synes, at bladet har en god bredde - fra det meget alvorlige til det lettere tilgængelige; noget for enhver smag (så længe den smag er til science fiction).

Det nye layout lader til at være blevet godt modtaget (der har i al fald ikke været klager) - og dertil kommer flere nye udviklinger i bladet: som julegave modtog læserne kortromanen "Sandsynlige mønstre", og vi har påbegyndt en nye kollektiv kortroman, "Perceptionens døre", som kommer til at løbe i Novum over det næste lange stykke tid. Begge disse er gode og spændende initiativer, som blot stiller den udfordring, at vi også skal leve op til niveauet fremover. Det må siges at være en positiv ting.

Webredaktørens beretning v. Jeppe Larsen

Hjemmesiden er fortsat stedet hvor oplysninger om nye udgivelser, medlemsmøder og anden aktivitet bliver offentliggjort, og jeg glæder mig fortsat over de mange nye medlemmer vi får ind gennem websiden. Siden sidst er der kommer to webblogs på vores domæne. Det drejer sig som Stig W. Jørgensens "Ekkorummet" og fællesbloggen "ESSEF" med Knud Larn ved roret.
Besøgsstatistikken er som sidste år stabilt på en 1400-1500 unikke hits pr. måned. Vi får særligt hits fra søgemaskiner på ordene "science fiction", "proxima" og "svend åge madsen".

Kassererens beretning til generalforsamling 2009 v. Lars Wriedt.

Vort medlemsantal steg med 28% i 2009 trods forhøjelse af kontingentet til 150 kr. Langt de fleste indmeldelser kom via hjemmesiden. Allerede nu har vi nye indmeldelser gældende fra 2009, og jeg forventer at de fleste fornyer medlemskabet. Proxima har fået og tabt abbonnementer i årets løb med en mindre samlet nedgang, og tidsskriftet giver et mindre tab. Vi har taget hul på en kampagne til biblioteker og udsendt breve til både nuværende med opfordring til at anbefale Proxima til deres filialer, og til tidligere abbonnementer. Det har ikke medført resultater indtil nu. I i 2009 udsender vi breve til biblioteker, der ikke hidtil har abbonneret på Proxima. Der er udkommet færre bogtitler i 2008, og derfor er indtægter ved salg også faldet. Der har været et par udgivelser med direkte tab.Vi har dog kunnet producere bøgerne billigere, så der er stadig en rimelig indtægt på bogudgivelser. Der er brugt færre penge på markedsføring (sponsorater, reklame, merchandising) end sidste år, hvor den største post var sponsorering af Eurocon 2007. Udgifter til porto og opbevaring på fjernlager er væsentligt forhøjet ligesom lokaleleje til medlems- og bestyrelsesmøder. Vi bliver nødt til at overveje en forhøjelse af vores forsendelsesgebyr i løbet af i år. Vi har en ekstraordinær indtægt, som er doneret fra Eurocon 2007. Pengene er øremærket til en engelsk udgave af 'I Overfladen' serien. Tilgodehavende er nedbragt, og regninger, som ikke kan inddrives, er afskrevet. Lager er optaget efter et likvideringsprincip, uændret fra 2007. Årets resultat er et overskud, som lægges til foreningens egenkapital.

Udsigten for 2009
Der er økonomi til et udvidet aktivitetsniveau i 2009. Det bør være et indsatsområde at øge antallet af Proxima abbonnenter. Jeg regner med at 2009 giver underskud pga. deltagelse på Bogmessen samt den planlagte engelske udgivelse af 'I Overfladen' serien.

3. Regnskab

Regnskabet blev officielt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentets størrelse blev fastholdt.

5. Forslag

Ingen forslag var indkomne.

6. Valg af bestyrelsen

Valgt for et år endnu: Knud (formand), Lars (kasserer), Rasmus W (menigt medlem).

Genvalgte for 2 år: Carl-Eddy, Bente, Jeppe.

Suppleanter: Lea, Richard, Niels.

7. Valg af revisor

Carsten Riis valgt som revisor ved fuldmagt.

Poul Poulsen valgt som revisor-suppleant.

8. Evt.

Intet.