Generalforsamling 2012

Referat af SFC generalforsamling 22. april 2012

Referent: Lea Thume

Til stede: Manfred, Mogens, Michael, Carsten, Bente, Carl-Eddy, Jeppe, Niels, Lise, Lea og Allan.

1. Valg af dirigent

Lise Andreassen blev valgt og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

(Jeg) Formanden var forvirret, og fik en del hjælp til beretningen. 

Vi var med på bogforum og havde som sædvanlig en spændende tid, med en masse mennesker, der kom og så på de forskellige bøger og foredrag. 

SFC var med til Star Wars weekend i Tåstrup med en stand.

SFC var med til Fantasticon i efteråret 2011 også med en stand. Som altid en dejlig tid, med spændende paneler og sjove mennesker at tale med.

Formanden var blevet kontaktet flere gange i løbet af året af aviser, radiostationer og andre der ville vide noget om SCIENCE FICTION. Standartsvaret formanden kommer med, er altid det samme: Naturligvis stiller en fra foreningen gerne op. Jeg finder ud af hvem der har mulighed for at svare på jeres spørgsmål.

Ofte bliver spørgsmålet stillet videre til Niels Dalgaard, eller Carl-Eddy. En enkelt gang da Niels ikke kunne, fik formanden i stedet fat på en fra foreningen Fantastik.  Det giver et godt signal at vi altid gerne vil hjælpe og det står endda i vores vedtægter at vi gerne vil udbrede kendskabet til Science Fiction i Danmark.

I forbindelse med Bogforum i fremtiden, så var Lea og Carl-Eddy i løbet af året inviteret med til en spørgerunde for forlag, i forbindelse med Bogforums flytning til Bellacenteret i 2012. Bogforum har lovet at priserne i 2012 bliver beholdt på det nuværende niveau. (altså at de ikke stiger i år).

Vi er i gang med planlægningen, og vi har allerede modtaget anvisninger på hvor vores stand kommer til at ligge. Vi fik oven i købet tre muligheder, så vi selv kunne vælge, i den ene af de to sale afsat til bogforum ude i Bellacenteret i 2012.

 

Proxima redaktør.

Det ene nummer er forsinket, Vi sigter efter at det ikke sker igen, men det var på grund af bogforum.
Andre tidsskrifter vi sammenligner os med er vi i hvert fald på højde med, så vi har stadig et virkeligt højt niveau i vores litterære tidsskrift..

Bogredaktør
SFC har udgivet hele 10 nye bøger siden sidst. 

LUO 5: Den nye koloni

Antologi.

 

3Novellesamlinger af enkeltpersoner 

A. Silvestri: Faderens sønner

Novellesamling

 

Flemming R. P. Rasch: Minerne på Orthomyx

Novellesamling

 

Helle Aarøe Nissen: Urmunden

Novellesamling


Alastair Reynolds: Vejen mellem stjernerne 

Novellesamling (Nyoversat) Kommer i øvrigt til Fantasticon, så der er mulighed for at sælge flere bøger af ham.

Ellen Miriam Petersen: Golem og hans venner

Faglitteratur om Science Fiction Artikelsamling. Det var i øvrigt et velbesøgt foredrag på Bogforum, besøgt af folk der normalt ikke kommer på vores stand..

Niels Dalgaard: Advareren

Faglitteratur om Niels E Nielsen. Udgivet i forbindelse med SFC’s udgivelse af samtlige Nielsens Science Fiction noveller

Niels E Nielsen del 1: Weekend på Mars

Niels E Nielsen del 2: Klode til salg

Todelt novellesamling Niels E Nielsen samlede Science Fiction noveller:

Deraf: 19 aldrig før udgivet i bogform, 5 aldrig udgivet, 1 kun udgivet på svensk. Niels Dalgaard og Carl-Eddy har simpelthen været på besøg hos arvingen og fået lov at se alle Nielsens papirer igennem. Derfor fandt de for eksempel den danske håndskrevne original til den udgavi der hidtil kun har været udgivet på svensk.

Slaget ved Lyngby

Antologi, samlet af Niels Dalgaard

Alle bøger har enkeltvis tjent sig hjem, inklusive porto og udsendelser til anmeldere.

Vi nævner ikke navne på de bøger vi har på bedding, for ting kan ske, men vi ved det godt.

SFC siger Tak til Janus for det store stykke arbejde med Novum, Janus ville gerne overlade pladsen til en anden.

Michael Pilgaard har lovet at overtage Novumredaktør pladsen.


Flere af vores udgivelser er nomineret til flere forskellige priser... blandt andet Niels Klim prisen. 

To af vores udgivelser i Sky City er blevet nomineret til Science Fiction and Fantasy Translation Award. I skrivende stund afventer vi stadig resultatet.

Synlighed; der er også anmeldelser på Litteratursiden.dk

3. kasserens beretning.

Hvor 2010 gav et mindre underskud har 2011 givet et pænt overskud. Dette skyldes hovedsageligt at en del af de bøger der blev produceret i slutningen af 2010 begyndte at sælge i starten af 2011. Vi er dog ikke gået fri for stigende udgifter. Porto er som sædvanlig steget, men vi har også skiftet vores fjernlager fra 3x34 til Shurgard, hvilket permanent øger vores faste udgifter.

Ellers kører det hele ganske planmæssigt. Udgifter til produktion af bøger, Proxima og Novum ligger som forventet, Bog Forum kan vi betragte som en fast post i foreningens drift og trods generelt stigende omkostninger, sælger foreningens udgivelser stadig så pænt at vi ikke får underskud.

I 2012 har vi introduceret Betalingsservice som betalingsmulighed for kontigentet. Det har haft store indkøringsvanskeligheder, men det forventes at det fremover kan hjælpe med at holde bedre på medlemmerne.

Vi har pt. 84 betalende medlemmer, hvilket desværre er et lille fald i forhold til sidste år.

Til slut vil kassereren gøre opmærksom på at planen er at lukke foreningens girokonto grundet manglende brug og for at lette administrationen.

Godkendt

4. godkendelse af regnskab

Godkendt

5.godkendelse af følgende års kontingent

Godkendt

6.forslag for bestyrelsen

Ingen indkomne forslag fra bestyrelsen

7.indkomne forslag

ingen indkomne forslag fra medlemmer

8.Valg af bestyrelse

Niels og Lea var på valg begge blev genvalgt

Manfred og Flemming stiller op som suppleanter. Manfred er første suppleant, for han har mulighed for at komme til nogen af møderne.

9.valg af revisor

Carsten Riis blev genvalgt for et år.