Generalforsamling 2014

Referat af SFC generalforsamling 4 maj 2014

Referent: Carl-Eddy Skovgaard

Dagsorden (standard dagsorden):

 1. Valg af dirigent og referent
  • Indkaldelsens lovlighed
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Godkendelse af følgende års kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisorer


1. Valg af dirigent og referent
Lise Andreasen blev valgt som dirigent og Carl-Eddy Skovgaard som referent med klapsalver.

1.a. Indkaldelsens lovlighed
Lise Andreasen konstaterede at hun selv havde fået indkaldelsen medio marts. Alle mente at de havde fået den i god tid, så dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.


2. Formandens beretning
Sidste år da jeg skrev referatet for generalforsamlingen, havde jeg ikke drømt om, at jeg en lille måned senere selv ville være formand for SFC. Jeg overtog en halv varm stol efter det konstituerende bestyrelsesmøde, idet Lea af tidsmæssige årsager havde valgt at forlade posten i utide. Det var med spænding og en smule nervøsitet at jeg satte mig i sadlen, for jeg havde kun været suppleant i et år og menigt bestyrelsesmedlem i godt en måned.
Det gik så godt som smertefrit. Science Fiction Cirklen har et godt indarbejdet team i bestyrelsen hvor mange opgaver kører næsten automatisk. Så mine opgaver nye post var overskuelige.
Michael "Pil" Pilgaard fortsatte i god stil med punktlig levering af vores foreningsblad Novum, med masser af faglig stof og let til seriøs underholdning i form af noveller fra mange bidragsydere.
Lige så taktfast udkom vores det litterære magasin Proxima, som bugnede med materiale til fordybelse og adspredelse indsamlet og tilberedt af Niels Dalgaard.
Vi Afholdt medlemsmøder hvor vi blandt andet har gennemgået de nominerede noveller til Hugo og Nebula awards, havde mulighed for at møde nogle af forfatterne til årets ”Lige under overfladen” antologi, fik at vide hvad Fluffy egentlig vidste og hvorfor og hvordan man ikke bør gå glip af WorldCon i London og senest hørt lidt mere om Niels E. Nielsen og den Kolde Krig.
En efterhånden fast begivenhed i SFCs almanak var Bogforum som i de nye omgivelser med den prominente kollega bag væggen, fortsat var et tilløbsstykke med udsolgte pladser til mange af vores indlæg. På denne ene weekend afholdt vi næsten hvad der svarede til tre gange så mange medlemsmøder som på et helt år. Og vi præsenterede offentligheden for en helt stribe både udgivelser af science fiction-værker såvel faglitteratur som gammel kendt og spritny fiktion.
Dette års DanCon var arrangeret af Lise Andreasen med et super program der bød på meget forskelligt og noget for enhver smag. Ligesom Bogforum har den en tæt pakket agenda, og jeg bilder mig selv ind at det var en anelse bedre besøgt end de sidste par år, hvor jeg har været med.
Og ikke mindst bogudgivelserne, hvor vi alle sammen bidrager på en eller anden måde men hvor Carl-Eddy nok trækker det største læs. Det blev ikke mindre end 17 udgivelser siden sidste generalforsamling, med fem i vores nye ungdomsserie ZAP!, hvoraf den ene endda nåede at få en omtale i Politiken.

Fra Novum- redaktøren Michael Pilgaard
Michael glædede sig over at det var lykkedes at få alle Novum siden sidst ud nogenlunde til tiden. I øvrigt ville han gerne have mere stof til Novum.

Fra Proxima-redaktøren Niels Dalgaard
Niels bemærkede at han godt var klar over at ’taktfast’ ikke nødvendigvis betød til tiden. Siden der i 2009 udkom 4 numre af Proxima indenfor det samme kalenderår (3 ordinære + jubilæumsnummeret), har Proxima generelt været ca. 3 måneder forsinket, men heldigvis er det ikke blevet værre. Også Niels efterspørger flere bidragydere, da han synes det er meget hårdt selv at stå for så stor en del af indholdet.

Fra Bog-redaktøren Carl-Eddy Skovgaard
Vi har siden sidste generalforsamling fået udgivet 17 bøger, Nok det største antal nogensinde og også lidt mere end jeg selv syntes var helt sjovt. Titlerne er:

 • Little Brother af Cory Doctorow
 • Farvel, min astronaut: Lige under overfladen 8
 • Herskerne af Niels E. Nielsen
 • Vogteren af Niels E. Nielsen
 • Hvad Fluffy vidste 16 science fiction-katte
 • Den hvide fjende af Niels Meyn
 • Azur – kaptajnernes planet af Jon Bing
 • Forræderens datter af Vagn Grønkilde
 • Den resistente: Farligt spil af Anna Bødewadt Dyhr Lorenzen
 • Tristan og Chiaki: Virus af Lene D. Møller og Ronny Reffelt
 • Nær og Fjern Lige under overfladen 7
 • Farven fra Rummet af H.P. Lovecraft (ny forøget udgave)
 • Stjernemageren af Olaf Stapledon
 • Ekkorummet af Stig W. Jørgensen
 • Flygtninge fra himlen af Tage Eskestad
 • Kærlighedsraketten af Niels Meyn
 • Fare! af Arthur Conan Doyle

Hvad der ’betaler sig hjem’ i år er lidt svært at sige. ZAP! serien blev slemt forsinket, og er først lige begyndt at sælge til bibliotekerne. Vi valgte (nok fejlagtigt) at vente på at ’Little Brother’ også skulle være med i laseringen af serien. Dette gjorde at bibliotekerne og andre anmeldere først blev kontaktet 10. marts 2014, hvor Little Brother endelig kom fra tryk. Det betyder at vi ikke har reelle salgstal for ZAP! serien. Resten af udgivelserne har som helhed tjent sig hjem, selv om det har været en skuffelse at Flygtninge fra himlen af Tage Eskestad var så lidt interessant for biblioteker. Generelt har vi dog ikke økonomisk noget at klage over, og så længe vi udgiver noget vi selv synes er OK går det nok også i fremtiden. Personligt mener jeg dog at vi bør gøre noget omkring elektronisk udgivelse (e-bøger), selv om det giver problemer mht. bibliotekspenge osv., men det er efter min personlige mening noget vi er nødt til at gå ind i uanset om vi kan lide det eller ej.
Jeg kan sådan set dermed gentage mig selv fra tidligere: ’Dette viser at hvis vi blot sørger for at kvaliteten på vores udgivelser er ok, kan vi p.t. regne med at de betaler sig hjem.’
Vi har også flere bøger i støbeskeen. Selvfølgelig kommer der en Lige under overfladen 9 til efteråret, og allerede nu i foråret regner vi med at udgive en McAuley novellesamling ifm. Fantasticon, og et par Niels E. Nielsen romaner til BogForum (To sole stod op og Troldmandens sværd)
Sandsynligvis vil der komme flere, men det er ikke muligt at nævne ret mange flere, da der stadig er rettigheder der skal falde på plads før de øvrige kan nævnes. Økonomisk vil jeg stadig nævne at ZAP! er et forsøg på at få unge læsere, og er ikke umiddelbart beregnet som en overskudsforretning, men umiddelbart ser det dog nogenlunde fornuftigt ud. Det eventuelle tab i år et bliver overskueligt (måske 0), så vi regner med at fortsætte foreløbig.
Det kan dog nævnes at vi planlægger Den Store science fiction-bog,(antologi), der gerne skal overstråle både Historier fra andre verdener og Den elektriske myre med mange meter (smil), i hvert fald i vores tid. Desuden et par andre novellesamlinger af danske og udenlandske forfattere.
Vi (SFC) har nu været på BogForum med en stand hvert år siden 2009, hvor vi, gør vores bedste for at promovere genren, og det er tilsyneladende også lykkedes, som formanden også fremhæver. Det glæder også mig.
Vi håber at vores fremtidige udgivelser vil støtte tiltaget.

Derefter tog formanden over igen og takkede for bidragende fra redaktørerne og afsluttede beretningen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med klapsalver.

3. kasserens beretning.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der igen i år udviser et overskud, selv om vores udgifter til mødelokaler og porto er steget en del siden sidste år.

Det blev efterspurt hvor mange medlemmer SFC p.t. har.
Kassereren har til referatet svaret:
Jeg kan sige at vi dags dato har 122 betalende medlemmer. Vi har 12 medlemmer der ikke har betalt for 2014 endnu og de blev rykket med seneste Novum.

Der blev spurt om hvorfor momskontoen udviste et så lille beløb.
Kassereren har til referatet svaret:
Misforståelsen omkring det skyldes blot at den postering i regnskabet er fra en løbende konto. I modsætning til de andre poster, som fx salg af bøger der jo vokser i løbet af året hver gang vi sælger, så er momsposterne løbende. Det vil sige de to gange om året gå i nul, efter at jeg har indberettet både købsmoms og salgsmoms til skat, og vi så enten har betalt eller fået moms tilbage. Så det vi ser i regnskabet er blot det udestående beløb i købs og salgsmoms pr. 31. december 2013. Det er så selvfølgelig blevet udlignet i starten af 2014.

Der blev spurgt om vores lager var forsikret og om det lille beløb i regnskabet udgør hvad vi er forsikret for.
Det samlede svar er: Ja vi er forsikret. Og: HVIS lageret brænder (eller stjæles) laver man en opgørelse ’på dagen’, til genanskaffelsespris. Værdien i regnskabet er pris ved ’realisering’, dvs. hvad vi med kort varsel kunne sælge rub og stup for, hvis vi gik til en antikvarboghandler. Bogføringsloven giver både mulighed for at opgive’ værdi ved realisering’, og ’værdi ved fortsat drift’. SFC har så valgt det første.

Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt med klapsalver.

4. godkendelse af regnskab
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med klapsalver.

5. godkendelse af følgende års kontingent
Der var en del snak om en evt. forhøjelse til 200 kr. eller 175 kr. så medlemsaktiviteterne (næsten) kan hvile i sig selv, men efter en givtig diskussion blev det valgt at lade prisen blive på de 150 kr. i hvert fald 2015 med. Bestyrelsen tager emnet op i løbet af 2014 så et konkret forslag med begrundelse kan tages til afstemning på næste generalforsamling.

6.forslag for bestyrelsen
Ingen

7.indkomne forslag
Ingen

8.Valg af bestyrelse
Niels Dalgaard og Flemming Rasch blev enstemmigt valgt til bestyrelsen med klapsalver.

Suppleanter:

 1. Richard Bertelsen
 2. Thomas Winther
 3. Thorkild Rasmussen

Blev enstemmigt valgt som suppleanter med klapsalver.

9.valg af revisor
Carsten Riis blev enstemmigt valgt med klapsalver.

Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for nogenlunde god ro og orden.