Indkaldelse af noveller til en science fiction ’Pandemi-antologi’

Blot for at undgå misforståelser. Dette er IKKE et alternativ til Lige under overfladen serien, men en ekstra antologi vi påtænker at udsende i efteråret 2021, eller foråret 2022.

Ud over alle de andre ting, covid-19 har medført, har den også øget den generelle bevidsthed om vores sårbarhed overfor epidemiske sygdomme. Science fiction-læsere og forfattere har selvfølgelig kendt til problematikken siden i al fald 1826 (Mary Shelleys roman The Last Man), og der er skrevet mange varianter over den siden.

Derfor virker det som det rigtige tidspunkt at invitere forfattere til at give deres bud på en pandemi med eller uden ”lys for enden af tunnelen”. Hvordan kan den tænkes at opstå, hvilken virkning har den på samfundet, på enkelte individer, på kulturen – og hvilke modforholdsregler kan der eventuelt træffes.

Der er vel at mærke nogle faldgruber, der bør undgås, hvis ikke projektet skal ende med en samling relativt forudsigelige historier om covid-19. Man kan for eksempel bestræbe sig på

  • at overveje andre epidemiske sygdomme end covid-19 (selv om det ikke er forbudt at nævne den)
  • at overveje om enhver epidemisk infektion er en dårlig ting (fx har David Brin skrevet en historie om smitsom altruisme)
  • at overveje andre oprindelser end zoonose (smitte fra dyr) – man behøver ikke at være en sølvpapirshat for at vide at der bliver forsket i sygdomme i militære laboratorier verden over
  • at tænke ”smitte” adskilt fra ”sygdom”
  • at medtænke genetisk manipulation
  • at overveje positive virkninger på miljøet (lockdowns begrænser ikke kun smitte)
  • at medtænke klimaproblematikker

Husk også at der er masser af plads til også at fortælle historier med baggrund i pandemier, hvor selve pandemien kun nævnes perifert. Tænk fx på filmen ’Twelve monkeys’ eller TV-serien ’The survivors’ (Dansk titel: ’De overlevende’).

Det vigtige er at basis er en pandemi af en slags.

I disse tider hvor mange er nødt til at sidde hjemme, giver det muligvis en ekstra chance for at få skrevet noget godt.

Indsendelse skal ske senest lørdag den 31/7 2021 kl. 24:00.

Noveller sendes til redaktøren: ’SFC bog-redaktør’ bog@sciencefiction.dk, med emne: ’Pandemi-antologi tekst’ Den vedhæftede fil med novellen skal navngives efter titlen på novellen.

Vi bestræber os på at sende kvittering for modtagelsen indenfor en uge fra indsendelse. Sker dette ikke, så spørg eller gensend novellen.

Standard maksimal størrelse er 15.000 ord.

Hvis I er interesserede i at deltage så husk at læse resten også inden I indsender.

Officiel tilbagemelding om hvilke historier der er udvalgt til antologien forventes at blive medio oktober, men bær over med os hvis der går lidt længere – vi har jo ikke så megen erfaring for hvor mange der har lyst til at deltage i en tema-antologi.

Antal ord er som nævnt begrænset til (ca.) 15.000, hvor jeg mest forventer 3.000 - 12.000 ord pr. novelle. Det skal dog ikke afholde noveller på mindre end det, hvis de har en god pointe. Jeg er meget åben. (Til orientering tillader jeg mig at bryde egne regler – hvis jeg synes – så hvis der er nogen, der har noget de synes er godt, må de gerne sende det, selv om det er for langt). MEN for at være ærlig: Jeg vil være MEGET hårdere i bedømmelsen af ’for lange’ noveller, men det kan ske en gang imellem at jeg accepterer en.

Hver forfatter må højest indsende tre noveller til bedømmelse. Under alle omstændigheder vil en forfatter højest få ét værk med i antologien, dette sker primært for at få flest muligt repræsenteret.

Sammen med novellen SKAL! I skrive postadresse, e-mail adresse, samt en kort beskrivelse af jer selv (100-400 ord), inklusive jeres fødselsår i slutningen af teksten. "Lidt om dig selv" SKAL! skrives i 3. person inklusive fødselsår, fx: "Carl-Eddy Skovgaard er født i 1951 og har siden sin ungdom interesseret sig for science fiction. Carl-Eddy har …" Jeg planlægger at have en kort beskrivelse om hver forfatte bag i bogen, på 100-300 ord, så max 400 ord giver mig mulighed for at rette lidt til. Bemærk at postadresse, e-mail adresse og forfatterpræsentation SKAL! stå i slutningen af teksten. Hvis I indsender mere end en, skal teksten stå i alle filer.

Jeg har tidligere skullet lægge puslespil i forhold til det indsendte materiale, men det tager mig længere tid at gøre det for jer, end det vil tage hver især selv at gøre det. Derfor de 3 SKALLER.

Det med småt:

Der gives ikke honorar for værker til denne antologi. (Hvis I i forvejen får ’bibliotekspenge’, kan det dog betale sig at melde novellen til der også).

De forfattere der får et værk med i antologien får et eksemplar af bogen uden beregning, samt tilbud om at købe op til 10 eksemplarer mere til halvdelen af normalpris.

Det indsendte må ikke tidligere have været offentliggjort. (Ved grænsetilfælde, hvis det fx er udgivet på et andet sprog eller på Internettet i lukkede fora, så spørg først, eller skriv det tydeligt ved indsendelse, da det så vil være på basis af en konkret vurdering).

Det indsendte må ikke sendes til andre konkurrencer samtidigt.

Copyright for det indsendte tilhører forfatteren, men hvis det indsendte er indsendt til 'konkurrencen', må det ikke offentliggøres på anden måde (heller ikke på skrivegrupper eller andre fora) før det er afgjort om det indsendte er optaget i antologien.

Hvis det indsendte bliver antaget til antologien må det fortsat ikke offentliggøres på anden måde før antologien er udgivet og har haft mulighed for at blive anmeldt. Dette krav gælder til 1/4 2022 hvor antologien forventes at være udgivet og anmeldt. Hvis novellen bliver nomineret til en pris, (fx Niels Klim prisen), vil den blive gjort tilgængelig online i afstemningsperioden. SFC har ret til udover papirudgaven også at udgive samlingen elektronisk som e-bog. 

SFC forpligter sig ikke til at udgive denne antologi, hvis der ikke efter SFC’s mening er indkommet nok gode tekster til at retfærdiggøre den.

Teknik:

Formatet skal være Word (eller nemt læsbart af Word) - dvs. .docx eller .rtf. For jer der benytter open office, libre office eller andet, brug ’gem som’ og vælg ’.rtf’. Vi er ikke glade for ’.odt’ filer, eller filer der er ’gemt som .doc/.docx’ fra andre tekstbehandlingssystemer end Word.

Læs også yderligere tekniskske krav og detaljer i filen ’hjælp-template-pandemi-antologi.docx’