Noveller m.m. til Lige under overfladen – 2018 Indkaldelse.

IGEN EN NY ANTOLOGI! (<???> - Lige under overfladen 13) på vej, hvis I kreative forfattere igen støtter op.

Denne traditionsrige antologiserie startede i 2007 og er siden udkommet årligt med (mindst) ét bind om året. 25. oktober 2017 udkom bind 12 ’Efter fødslen – Lige under overfladen 12 og jeg håber vi kan gøre det mange år endnu.

Novellen skal være science fiction, men der er ikke krav om noget bestemt emneområde eller andre ydre omstændigheder der skal opfyldes. Alt fra tidsrejser, space-opera, nær fremtid og fjern fremtid til parallelverdner osv. er ok. Antologien skal ligesom de foregående helst dække et vidt spektrum af SF i Danmark, så dermed er alle plottyper velkomne. Det bør dog nok nævnes at redaktøren foretrækker historier, der ud over rammen, også har en form for ’budskab til læseren’. Det er svært at formalisere, da det kan være så forskelligt, men normalt vil det fremgå af historien når man læser den. Et dansk islæt vil også trække op. Rene action historier, der lige så godt kunne være foregået i nutiden vil blive nedprioriteret.

Indsendelse til 2018 udgaven skal ske tidligst 1/12 2017 og senest torsdag den 1/3 2018 kl. 24:00.

Noveller sendes til redaktøren: ’SFC bog-redaktør’ bog@sciencefiction.dk, med emne: ’Lige under overfladen 2018 tekst’ Den vedhæftede fil med novellen skal navngives efter titlen på novellen.

Vi bestræber os på at sende kvittering for modtagelsen indenfor en uge fra indsendelse. Sker dette ikke, så spørg eller gensend novellen.

Standard maksimal størrelse er 15.000 ord.

Hvis I er interesserede i at deltage så læs også resten inden I indsender.

Det er efterhånden blevet en traditionsrig serie. De foregående bind i serien har været:

Lige under overfladen – en SF antologi.  (Udgivet 15. august 2007)

I overfladen – Lige under overfladen 2.  (Udgivet 15. august 2008)

Den hemmelige dal – Lige under overfladen 3. (Udgivet 15. august 2009)

Ingenmandsland – lige under overfladen 4. (Udgivet 12. november 2010)

Dem nye koloni – lige under overfladen 5. (Udgivet 15. august 2011)

Fremmed stjerne – lige under overfladen 6. (Udgivet 15. august 2012)

Nær og fjern – lige under overfladen 7. (Udgivet 15. september 2013)

Farvel, min astronaut – lige under overfladen 8. (Udgivet. 8. november 2013)

De sidste kærester på Månen – lige under overfladen 9. (Udgivet 7. november 2014)

Som et urværk – lige under overfladen 10. (Udgivet 5. september 2015)

Lidenskab og lysår – lige under overfladen 11. (Udgivet 17. september 2016)

Efter fødslen – lige under overfladen 12. (Udgivet 25. oktober 2017)

For at undgå at høre det sædvanlige: ’Jeg ville/vil gerne have haft/have en længere frist’, er I velkomne til at sende en mail med titel ’interesseret som forfatter i Lige under overfladen’ (eller lignende). Så skal jeg gerne huske jer på deadline et par ekstra gange. (4 måneder er kun kort frist, hvis man venter 3 1/2 måned med at gå i gang – (smil)).

Officiel tilbagemelding om hvilke historier der er udvalgt til antologien forventes at blive medio maj, men bær over med os hvis der går lidt længere – de seneste år har der været omkring 60 noveller at evaluere. Forventet udgivelse ultimo august.

Antal ord er som nævnt begrænset til (ca.) 15.000, hvor jeg mest forventer 3.000 - 12.000 ord pr. novelle. Det skal dog ikke afholde noveller på mindre end det, hvis de har en god pointe. Jeg er meget åben. (Til orientering tillader jeg mig at bryde egne regler – hvis jeg synes – så hvis der er nogen, der har noget de synes er godt, må de gerne sende det, selv om det er for langt). MEN for at være ærlig: Jeg vil være MEGET hårdere i bedømmelsen af ’for lange’ noveller, men som det ses af tidligere udgaver kan det ske at jeg accepterer.

Hver forfatter må højest indsende tre noveller til bedømmelse. Under alle omstændigheder vil en forfatter højest få ét værk med i antologien, dette sker primært for at få flest muligt repræsenteret.

Sammen med novellen SKAL! I skrive postadresse, samt en kort beskrivelse af jer selv (100-400 ord), inklusive jeres fødselsår i slutningen af teksten. "Lidt om dig selv" SKAL! skrives i 3. person inklusive fødselsår, fx: "Carl-Eddy Skovgaard er født i 1951 og har siden sin ungdom interesseret sig for science fiction. Carl-Eddy har …" Jeg planlægger at have en kort beskrivelse om hver forfatte bag i bogen, på 100-200 ord, så max 400 ord giver mig mulighed for at rette lidt til. Bemærk at postadresse og forfatterpræsentation SKAL! stå i slutningen af teksten. Hvis I indsender mere end en, skal teksten stå i alle filer.

Jeg har tidligere skullet lægge puslespil i forhold til det indsendte materiale, men det tager mig længere tid at gøre det for jer, end det vil tage hver især selv at gøre det. Derfor de 3 SKALLER.

Det med småt:

Der gives ikke honorar for værker til denne antologi. (Hvis I i forvejen får ’bibliotekspenge’, kan det dog betale sig at melde novellen til der også).

De forfattere der får et værk med i antologien får et eksemplar af bogen uden beregning, samt tilbud om at købe op til 10 eksemplarer mere til halvdelen af normalpris.

Det indsendte må ikke tidligere have været offentliggjort. (Ved grænsetilfælde, hvis det fx er udgivet på et andet sprog eller på Internettet i lukkede fora, så spørg først, eller skriv det tydeligt ved indsendelse, da det så vil være på basis af en konkret vurdering).

Det indsendte må ikke sendes til andre konkurrencer samtidigt.

Copyright for det indsendte tilhører forfatteren, men hvis det indsendte er indsendt til 'konkurrencen', må det ikke offentliggøres på anden måde (heller ikke på skrivegrupper eller andre fora) før det er afgjort om det indsendte er optaget i antologien.

Hvis det indsendte bliver antaget til antologien må det fortsat ikke offentliggøres på anden måde før antologien er udgivet og har haft mulighed for at blive anmeldt. Dette krav gælder til 1/1 2019, hvor antologien forventes at være udgivet og anmeldt. Hvis novellen bliver nomineret til en pris, (fx Niels Klim prisen), vil den blive gjort tilgængelig online i afstemningsperioden. SFC har ret til udover papirudgaven også at udgive samlingen elektronisk som e-bog. 

SFC forpligter sig ikke til at udgive denne antologi, hvis der ikke efter SFCs mening er indkommet nok gode tekster til at retfærdiggøre den. (Dette er blot en ’livrem og seler’ ting. Der er ingen tvivl om at den udkommer, men vi ønsker ikke at risikere sagsanlæg hvis der skulle ske noget uforudset).

Teknik:

Formatet skal være Word (eller læsbart af Word) - dvs. .doc, .docx, .rtf. For jer der benytter open office eller libre office brug ’gem som’ og vælg ’.rtf. Vi er ikke glade for .odt filer.

Brug så få formatdefinitioner som muligt. Hvis noget skal formateres specielt, så vedlæg en ekstra fil formateret som det ønskes fx i .pdf, så kan vi benytte den som guideline.

Ved direkte tale benyt ' " ' (gåseøjne) IKKE talestreger. – MEGET VIGTIGT! <=> KRAV!

Ved indrykning i tekstblok (indrykning ved ny linje i et afsnit), benyt 'tabulator'. Lad standard formatering være, og sæt blot en tabulator ved 1 cm.

Hvis nogen ønsker et eksempel / template i Word så bed om det, så sender jeg det gerne.