Generalforsamling 2020

søndag d. 15. november 2020 11:00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Science Fiction Cirklen

Dagsorden som den ville være til en ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af følgende års kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse - Niels Dalgaard og Andreas Søe er på valg
  9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Forslag sendes til bestyrelse@sciencefiction.dk senest den 1. november.

Vedtægterne og nuværende bestyrelse kan findes på hjemmesiden

Denne generalforsamling erstatter den ordinære vi måtte aflyse i foråret, og svarer derfor til denne angående dagsorden.

Hold i øvrigt øje med hjemmesiden, da vi muligvis igen kan være nødt til at aflyse grundet corona.

Under punkt 6 vil der bl.a. være disse forslag til vedtægtsændringer:

Ændringer i kursiv.


4.2 ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj. Bestyrelsen kan beslutte at afholde den digitalt.


4.3 ændres til:

Generalforsamling indkaldes skriftligt eller elektronisk med 4 ugers varsel.

4.6 ændres til:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i henhold til §§ 4.3, 4.4 og 4.5 stk. 1, 6 og 7. Indkaldelse sker på begæring af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes digitalt.


4.7 ændres til:

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 7 skal fremsættes skriftligt eller elektronisk og være SFC's bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vanløse Kulturhus

Kultursalen