Generalforsamling 2022

søndag d. 8. maj 2022 10:00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af følgende års kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisorer

Forslag sendes til bestyrelse@sciencefiction.dk senest den 24 april.

Valby Kulturhus

3 sal, lokale 5