Generalforsamling 2024

søndag d. 26. maj 2024 12:00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af følgende års kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisorer

Forslag sendes til bestyrelse@sciencefiction.dk senest den 7 maj.

 

Valby Kulturhus

3 sal, lokale 4