Proxima nr. 78

Hvad slags musik er space opera?

Det er nemt at fare vild i urskoven af undergenrerne til de fantastiske genrer. Klaus Æ. Mogensen giver en hurtig indførelse i hvad der menes med begrebet som space opera og steampunk.

Intet nyt fra fremtiden

H.H. Løyche mener at science fiction har mistet fremtidssynet. I denne artikel gør han rede for dette kontroversielle synspunkt.

En bedre verden

En ny novelle af Flemming R.P. Rasch om den amoralske rumeventyrer Janus Rumghoul II.

Kig på klassikere

Denne gang bliver der set på Alfred Besters roman The Stars My Destination fra 1956.

Anmeldelser

Der bringes anmeldelser af nye bøger og tegneserier og som noget nyt også af film.