Generalforsamling 2021

søndag d. 30. maj 2021 12:00

Ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af følgende års kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisorer

Forslag sendes til bestyrelse@sciencefiction.dk senest den 15 maj.

Vanløse Kulturstation

Kultursalen