Fantastikkens labyrinter

Fantastiske fortællere i dansk Litteratur fra 1985 til i dag

Gennem en række nyskrevne og opdaterede artikler fokuserer bogen på, hvad der er sket inden for fantastikken på dansk grund i de sidste 30 år. Som det markeres i bogens titel, er labyrinten på spil som en mere eller mindre allestedsnærværende grundfigur i de læsninger, der. Der et både tale om en kritisk-teoretisk tilgang til ultrakorte (“minimalistiske”) tekststykker og til mere vidtløftige eksempler på fantastikkens kringlede prosa. Bogen prøver i den sammenhæng at nå frem til en mere genstandssensitiv forståelse af denne litterære teksttypes væsentlige betydning for nutidens danske litteratur.

Pris
348 kr
(medlemmer: 278,40 kr)
Sider
397
ISBN
978-87-93233-36-2
Serie
Faglitteratur
Udgivet
8. november 2017
Bestil